Firma BartCom oferuje pełen zakres usług z dziedziny wspomagania rozliczeń i współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wspomagania zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, prywatnymi praktykami pielęgniarskimi, specjalistycznymi oraz stomatologicznymi.

W toku naszej dotychczasowej działalności stworzyliśmy następujące pakiety usług:

Wspomaganie obsługi prywatnej praktyki - kontrakt stomatologiczny - pakiet standardowy koszt 150zł miesięcznie - jeden stomatolog (średnio 0,5gr/kup netto)
Wspomaganie obsługi prywatnej praktyki - kontrakt stomatologiczny - pakiet rozszerzony koszt 195zl miesięcznie - jeden stomatolog (średnio 0,6gr/kup netto)
- Wspomaganie obsługi prywatnej praktyki - kontrakt specjalistyczny - pakiet standardowy koszt 175zł miesięcznie - jeden lekarz określonej specjalności (średnio 0,45gr/kup netto)
- Wspomaganie obsługi prywatnej praktyki - kontrakt specjalistyczny - pakiet rozszerzony koszt 225zł miesięcznie - jeden lekarz określonej specjalności (średnio 0,6gr/kup netto)
- Wspomaganie obsługi prywatnej praktyki - kontrakt pielęgniarski - pakiet standardowy koszt 122zł miesięcznie - za każde 300 kuponów (0,3gr/kup netto)
- Wspomaganie obsługi zakładu opieki zdrowotnej - pakiet indywidualny Koszt odpowiadający wielkości zakładu oraz indywidualnie skomponowanemu pakietowi usług.

Więcej informacji na temat każdego pakietu - patrz niżej

Ponadto oferujemy usługi w zakresie:

Druk wysokiej jakości nalepek z kodem kresokowym do recept na kuponach RUM dla stalych klientów - 0,021zł/1naklejka
dla klientów korzystających tylko z tej usługi - 0,023zł/1naklejka

 

Komponowanie kontraktów jako oferty do Konkursu Ofert NFZ
Koszt w każdym przypadku określany indywidualnie.
Wspomaganie przepływu informacji wewnątrz zakładu
Wspomaganie zarządzania i księgowości
Tworzenie rozbudowanych stron internetowych
Tworzenie indywidualnego oprogramowania
Serwis sprzętu i oprogramowania
Budowa sieciowych systemów informatycznych
Budowa lokalnych systemów informatycznych

Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta (vide Kontakt) do czego gorąco zachęcamy.

Uwaga! Obsługa każdego kontraktu może być negocjowana indywidualnie.

Wspomaganie obsługi prywatnej praktyki - kontrakt stomatologiczny
- pakiet standardowy

Usługa obejmuje

+ comiesięczne wprowadzenie kuponów RUM do systemu informatycznego
+ przekazanie danych drogą teleinformatyczna do NFZ
+ odebranie z NFZ potwierdzenia poprawności - "zestawienie statystyczne",
- "zestawienie produktów jednostkowych"
+ dostarczenie potwierdzenia poprawności do Klienta; zwrot kuponów RUM
+ bieżące konsultacje z zakresu problematyki obsługi kontraktu.
+ bieżące aktualizowanie oprogramowania NFZ
+ automatyczne rozwiązywanie pojawiających się problemów informatycznych z NFZ
+ automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa
+ w przypadku współpracy dłuższej niż 2 lata możliwość uzyskania rabatu

koszt 150zł miesięcznie - jeden stomatolog (średnio 0,5gr/kup netto)


Wspomaganie obsługi prywatnej praktyki - kontrakt stomatologiczny
- pakiet rozszerzony

Usługa obejmuje
+ bieżące monitorowanie poziomu wykonywania kontraktu
+ comiesięczne wprowadzenie kuponów RUM do systemu informatycznego
+ przekazanie danych drogą teleinformatyczna do NFZ
+ odebranie z NFZ potwierdzenia poprawności - "zestawienie statystyczne",
- "zestawienie produktów jednostkowych"
+ dostarczenie potwierdzenia poprawności do Klienta; zwrot kuponów RUM
+ bieżące konsultacje z zakresu problematyki obsługi kontraktu.
+ bieżące aktualizowanie oprogramowania NFZ i serwis oprogramowania BartCom
+ automatyczne rozwiązywanie pojawiających się problemów informatycznych z NFZ
+ automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa
+ stworzenie i monitorowanie strony internetowej


koszt 195zl miesięcznie - jeden stomatolog (średnio 0,6gr/kup netto)

- Wspomaganie obsługi prywatnej praktyki - kontrakt specjalistyczny
- pakiet standardowy

Usługa obejmuje

+ comiesięczne wprowadzenie kuponów RUM do systemu informatycznego
+ przekazanie danych drogą teleinformatyczna do NFZ
+ odebranie z NFZ potwierdzenia poprawności - "zestawienie statystyczne",
- "zestawienie produktów jednostkowych"
+ dostarczenie potwierdzenia poprawności do Klienta; zwrot kuponów RUM
+ bieżące konsultacje z zakresu problematyki obsługi kontraktu.
+ bieżące aktualizowanie oprogramowania NFZ
+ automatyczne rozwiązywanie pojawiających się problemów informatycznych z NFZ
+ automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa


koszt 175zł miesięcznie - jeden lekarz określonej specjalności (średnio 0,45gr/kup netto)


- Wspomaganie obsługi prywatnej praktyki - kontrakt specjalistyczny
- pakiet rozszerzony

Usługa obejmuje

+ bieżące monitorowanie poziomu wykonywania kontraktu
+ comiesięczne wprowadzenie kuponów RUM do systemu informatycznego
+ przekazanie danych drogą teleinformatyczna do NFZ
+ odebranie z NFZ potwierdzenia poprawności - "zestawienie statystyczne",
- "zestawienie produktów jednostkowych"
+ dostarczenie potwierdzenia poprawności do Klienta; zwrot kuponów RUM
+ bieżące konsultacje z zakresu problematyki obsługi kontraktu.
+ bieżące aktualizowanie oprogramowania NFZ i serwis oprogramowania BartCom
+ automatyczne rozwiązywanie pojawiających się problemów informatycznych z NFZ
+ automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa
+ stworzenie i monitorowanie strony internetowej

koszt 225zł miesięcznie - jeden lekarz określonej specjalności (średnio 0,6gr/kup netto)

- Wspomaganie obsługi prywatnej praktyki - kontrakt pielęgniarski
- pakiet standardowy

Usługa obejmuje

+ bieżące monitorowanie poziomu wykonywania kontraktu
+ comiesięczne wprowadzenie kuponów RUM do systemu informatycznego
+ przekazanie danych drogą teleinformatyczna do NFZ
+ bieżące monitorowanie listy aktywnej oraz analizowanie fluktuacji i wskazywanie rozwiązań
+ dostarczanie wykazów zmian na liście aktywnej do Klienta.
+ bieżące konsultacje z zakresu problematyki obsługi kontraktu.
+ bieżące aktualizowanie oprogramowania NFZ
+ automatyczne rozwiązywanie pojawiających się problemów informatycznych z NFZ
+ automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa

koszt 122zł miesięcznie - za każde 300 kuponów (0,3gr/kup netto)


- Wspomaganie obsługi zakładu opieki zdrowotnej
- pakiet indywidualny

Zakres każdego kontraktu jest negocjowany indywidualnie, dostosowując zakres usług do indywidualnych wymagań określonego zakładu.
Przykładowe rozwiązania zamieszczone są na naszej stronie w innym miejscu (vide Klienci).
Bardzo prosimy o analizę tych rozwiązań; bardzo dobrze sprawdziły się one w praktyce.

Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta (vide kontakt) do czego gorąco zachęcamy


Certyfikaty
All Rights Reserved 2004. http://www.bartcom.prv.pl/