Firma BartCom Software powstała w 2000 roku.

Powstanie nowego systemu finansowania opieki zdrowotnej w Polsce, jakim było stworzenie Pomorskich Regionalnych Kas Chorych, później przekształconych w Wojewódzkie Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia spowodowały pojawienie się zapotrzebowania na profesjonalne usługi z pogranicza prawa oraz informatyki.
Wychodząc z założenia, że podstawą bytu zakładów opieki zdrowotnej oraz prywatnych praktyk pielęgniarskich, specjalistycznych czy stomatologicznych jest leczenie pacjentów, na co przeznaczany powinien być czas pracy personelu medycznego, zaproponowaliśmy przejęcie ciężaru i uciążliwości prowadzenia wszelkich sprawozdań i rozliczeń z NFZ, biorąc oczywiście za to pełną odpowiedzialność. Duże doświadczenie w tej materii pozwala nam szybko rozwiązywać najróżniejsze komplikacje; korzystanie z naszych usług odznacza się wysokim komfortem oraz dbałością o sprawy Klienta.
Jednocześnie dobrze zdając sobie sprawę z niskiego poziomu finansowania opieki zdrowotnej w Polsce stworzyliśmy własne oprogramowanie wspomagające zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, zgodne z standardami NFZ, które pozwala bardzo dokładnie analizować koszty udzielanych świadczeń oraz na bieżąco kontrolować listy aktywne w każdym punkcie rejestracji a także tworzyć zastawienia dokładnie odpowiadające potrzebom określonego zakładu. Wszystko to pozwala obniżyć koszty funkcjonowania zakładu, oraz dokładnie i szczegółowo poznać jego charakterystykę kosztową. Proponowane rozwiązania sprawdziły się już w wielu zakładach (vide nasi klienci).
Posiadamy także duże doświadczenie przy komponowaniu kontraktów przygotowywanych do konkursów ofert, gdzie nasza pomoc często pozwala uniknąć wielu trudności w późniejszym funkcjonowaniu zakładów lub prywatnych praktyk zapobiegając im już na etapie powstawania oferty.
W długim okresie funkcjonowania naszej firmy mieliśmy także okazje współpracować już na etapie powstawania nowego zakładu, czy praktyki pomagając dostosować do założonej przez Klienta struktury organizacyjnej odpowiednie rozwiązania prawne oraz przeprowadzając całe postępowanie - od sporządzenia i złożenia odpowiednich dokumentów rejestracyjnych, uzyskania potrzebnych certyfikatów aż po uzyskanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zachęcamy do sprawdzenia przez Państwo jakości naszych usług i bezkonkurencyjnych cen
Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Certyfikaty
All Rights Reserved 2004. http://www.bartcom.prv.pl/