Album MiKo
Czarnobyl  (2008-04-09)
Zdjęcia pochodzą z elektrowni jądrowej Czarnobyl, oraz miasteczka Prypeć, które zostało w całości wysiedlone po katastrofie w Czarnobylu.