Album MiKo
Pałac i gorzelnia
Pałac i gorzelnia w Chynowie