Album MiKo
Zlot pojazdów militarnych  (2007.08.18)
Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych - Borne Sulinowo